SỰ KIỆN

Các sự kiện song hành cùng Saco Academy Vietnam

HỌC VIỆN & SỰ KIỆN

TRẢI NGHIỆM VÀ THỰC TẬP CẮT TÓC MIỄN PHÍ

CUỘC THI

SÔI ĐỘNG LỄ KHAI MẠC HỘI THI KỸ NĂNG NGHỀ LÀM ĐẸP LẦN THỨ I 2017 CÙNG VỚI BST TÓC “SẮC MÀU” ĐẾN TỪ LESLIE ACADEMY

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN