SACO TEAM

Richard Ashforth

Giám đốc sáng tạo học viên Saco quốc tế
Đồng sáng lập viện tóc Saco
Cựu giám đốc Vidal Sassoon London
Nhà sáng lập sự kiện Hairshow NOISE
Kinh nghiệm trong nghề: 30 năm

giang vien tai hoc vien toc saco Pujol Atturo

Pujol Atturo

Pujol Atturo

Tốt nghiệp học viện Vidal Sassoon
.Chủ thương hiệu ARTUR PRAT PUJOL perruquers
.Cộng sự của Richard Ashforth Saco
.Kinh nghiệm trong nghề: 21 năm

giang vien tai hoc vien toc saco Thu Cúc

Thu Cúc

Tốt nghiệp học viện Vidal Sassoon London
.Giám đốc đào tạo Viện tóc Saco Việt Nam

.Kinh nghiệm trong nghề: 15 năm

giang vien tai hoc vien toc saco Hưng Đỗ

Hưng Đỗ

Tốt nghiệp viện tóc Vidal Sassoon Thượng Hải
.Tốt nghiệp Toni & Guy Thượng Hải
.Kinh nghiệm trong nghề: 10 năm